Zde prosíme zadejte 16-místné Výrobní číslo, uvedené na štítku Vašeho spotřebiče.
Toto výrobní číslo je nezbytně nutné k identifikaci Vašeho spotřebiče.