Zde prosíme zadejte 20místné nebo 16místné sériové číslo, uvedené na štítku Vašeho spotřebiče.
Toto sériové číslo je nezbytně nutné k identifikaci Vašeho spotřebiče.
20místné sériové číslo obsahuje 20 alfanumerických znaků a nikdy neobsahuje písmena „I“ a „O“ vždy to jsou číslice „1“ nebo „0“. 16místné sériové číslo obsahuje pouze číslice.